תנאים והגבלות

1.כללי:
*אתר זה הוקם ע"י חברת יעלת חן קד"מ בע"מ מושב תימורים מיקוד: 79860 , טלפון: 08-8586449 פקס: 08-8586954
*האתר הינו בבעלותה של חברת יעלת חן קד"מ בע"מ והוא מופעל ומנוהל על ידה באופן בלעדי.
*תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
*הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
*תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין חברת יעלת חן קד"מ בע"מ אלא, אם שונו/תוקנו במסמך חתום ע"י שני הצדדים. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר, במידה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך  מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
*רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית.
*כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי יעלת חן קד"מ בע"מ שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.

2.רכישת פריטים:
*באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של פריטים מבית הייצור יעלת חן קד"מ בע"מ.
*האתר נועד לביצוע רכישות לצורכי שימוש אישי בלבד, ובכלל זה לצורך הענקת מתנות ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים, לחברה שמורה הזכות שלא לכבד או לבטל הזמנות או רכישות אשר לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לאמור, כן עומדת לחברה הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה.
*התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהתצלומים ישקפו את מאפייני הפריטים שיסופקו בפועל. עם זאת, ייתכנו שינוים או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש במצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי
יעלת חן קד"מ בע"מ אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות.
*פריטים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי יעלת חן קד"מ בע"מ ובלבד שהם מצויים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה, במקרה שפריט אזל תעשה החברה את מירב המאמצים על מנת לפנות אליך עם הצעה לרכישת פריט חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית.
*החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו או את הצעתו לרכישה או מתן קשרי כלשהו על ידה והנך מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה בקשר לכך. כן, החברה אינה מתחייבת כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר.

3.ביצוע הזמנה:
*כדי שהחברה תוכל לספק את המוצרים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשב החברה באופן תקין ומסודר. כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך, סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך, אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות בטלפון: 08-8586449.
*אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שהמוצרים יגיעו לידיך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא את פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי הדין.
*לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית "שלח", תעובר הזמנתך לחברה לשם ביצועה. החל מהרגע אישור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי או ביטול על ידך למעט בהתאם לחלופות המנויות בפרק. הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 3 ימי עסקים ממעוד אישור ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור, לא תחייב את החברה.
*לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע והחברה תפעל לאספקת הפריט שהוזמן, במידה ואין את הפריט במלאי החברה רשאית להציע לך מוצר אחר כחלופה ואספקתו בתוך 21 ימי עבודה מיום ההזמנה לא כולל ימי חג ושישי שבת.

4.מדיניות מחירים:
המחיר בו תחויב הנו זה המצוין באתר במועד בו ביצעת את הקנייה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים או השירותים המוצגים בתאר, גם ללא הודעה מראש.

5.אמצעי התשלום
התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע, אך ורק, באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. החברה לא תכבד כל אמצעי תשלום אחר.

6.פרטיות:
*המידע אשר אנו מקבלים ממך לרבות פרטיך האישיים הינו לצרכי החיוב והמשלוח, על מנת שתוכל להזמין פריטים מהאתר ולקבלם ללא טעויות, פרטייך האישיים, כמו גם פרטי רכישותיך, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א-1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות  סעיף זה או על פי הוראות כל דין.
*החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי שלך המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות, איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת- אנו משתמשים בשילוב של טכנולוגית אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. כאשר אנו מעבירים נתונים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) אנו מגינים עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL. חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים כגון: שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונך החופשי ובהסכמתך, עם ביצוע ההרשמה, כתובת הדוא"ל שלך תצורף לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י החברה ולהעשרת תוכן האתר במידה והינך מעונייך להיגרע מרשימת התפוצה, תוכל להסיר עצמך בכל עת.
*החברה עשויה לשכור חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמה כגון: מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה או בביצוע נתונים סטטיסטיים של השירותים שלנו, החברה תספק לחברות אלו את פריטי המידע האישי שלך הדרושים למתן שירותים. ועל החברות ועובדיהן נאסר להתשמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת.
*כאמור, אנו מקדישים משאבים ונוקטים אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט, על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה או דרישה או תביעה נגדינו או מי מטעמנו עקב פגיעות, תקלות או שיבושים. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת פרטייך האישיים בעת פעילותך באינטרנט, לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.
*כל חומר שנשלח לאתר החברה חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י שליחת או כל חומר אחר דרך אתר החברה או הצבה של נתונים באתר הינך מצהיר כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע או חומר מצויות בידיך, למיטב ידיעתך אין לאדם זכויות לאותו מידע או חומר הנך מאשר לחברה להשתמש במידע או החומר האחר בכפוף בפרק זה.

7.ביטול רכישה והחזרת פריטים:
*החברה תחליף או תקבל בחזרה פריט שנרכש דרך אתר זה,על פי החלופות המפורטות להלן אך ורק במידה ולא בוצע בהם כל שימוש, באריזתם המקורית וללא פגם או בלאי בהם, בצירוף החשבונית המקורית, לצורך החזרת המוצרים, עליך ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון מספר 08-8586449.
*החזרת פריטים אפשרית בכל אחת מהחלופות הבאות בהתאם לבחירתך.
*החלפה תמורת פריט אחר- ניתן להחליף את הפריט שנרכש באתר לפריט אחר.
*זכות ההחלפה הינה חד פעמית.
*ביטול העסקה תמורת החזר כספי- ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממעוד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר. לאחר המועד המופרט לעיל, לא ניתן לבטל את העסקה. ביטול הזמנה יתבצע ע"י הודעת דוא"ל  לכתובת yealatchen@013.net
בליווי הודעה טלופנית לשירות הלקוחות של החברה. תנאי לביטול הזמנה כאמור, הינו החזרת הפריט למחסני החברה בין על ידך באופן אישי, ובין ע"י מימון עלות דמי החזרת הפריט למחסני החברה, ביטול כאמור, יזכה אותך בהחזר עלות הפריט ששולם על ידך בפועל (בניכוי דמי משלוח ודמי החזרה). וכן מוצר אשר בוצעה בו התאמה אישית, לא ניתן להחזירו או להחליפו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981.
*הפריטים היוצאים ממחסני החברה עוברים תהליך בקרת איכות קפדני, עם זאת, במקרה בו הפריטים אותם הזמנת לא היו תקינים בעת קבלתם כתוצאה מכשל של החברה, לא תחויב בדמי משלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול, היה וקיבלת פריט פגום ולא תקין יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את הפריט הפגום בפריט תקין בהתאם תינתן לך האפשרות לקבל את הפריט התקין או לבטל את הזמנתך.
* מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע כל נזק שיגרם לה בגין ביטול כאמור בשל כך שערך הפריט פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

8.קניין רוחני:
*כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט של יעלת חן קד"מ בע"מ- לרבות בעיצובו ובכל תוכנה,יישום,קובץ גרפי,סימן מסחר טקסטים עיצוב הפריט קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו- הינןך של החברה בלבד או החברה בלבד או ספקי התוכן שלה, או שותפים עסקיים, לפי העניין.
*אין להעתיק,להפיץ,להכניס שינויים,להעתיק, לשדר,להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה והפריטים או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של יעלת חן קד"מ בע"מ בכתב ומראש.

9.הגבלת שימוש:
*אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.
*תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רשיון לעריכת שינויים, או התאמות באתר זה או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה או התאמות באתר זה או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש מידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של החברה, פרט לשימוש המותר לפי החוק.
*אינך רשאי להכניס לאתר תכנים או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים או לשנות, לפגוע להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או צד ג' כלשהו.
*חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים","וירוסים","תולעים" וכדומ' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.
חל איסור להציג או לפרסם או לשתול באתר זה או באתרים המקושרים אליו מידע או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו.
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
השיפוט במקומי בעל עניין ומחלוקת תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך פתח תקווה. כל המחירים באתר בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.

10.הודעות וכתובות:
כל הודעה או מסמך אחר ליעלת חן קד"מ בע"מ ייעשו בכתב, ימוענו למשרדה הרשום ויישלחו בדואר רשום. הודעה כאמור תחשב כאילו נתקבלה אצל החברה בתוך 72 שעות ממעוד המשלוח בדואר רשום, או עם מסירתה ביד. ויתור על זכויות בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.
הנך מתחייב כי השינויים הנ"ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם, לפיכך, אנו ממליצים לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.

שאלות ובירורים:
לבירורים ולשאלות ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות 24 שעות, 7 ימים בשבוע באמצעות דואר אלקטרוני: yealatchen@013.net(בשעות שאינן שעות הפתיחה, ניתן להשאיר הודעה במענה אנושי 24/7 ואחד מנציגנו יחזור במהלך שעות הפעילות) או באמצעות הטלפון: 08-8586449 בימים א'-ה' בין השעות 08:17:00  או במען למכתבים ת.ד. מושב תימורים מיקוד 79860.